Trường trung học quốc tế Niederwürschnitz

Trang chủ / Ngày

Ngày &giờ

Đối với tất cả các ngày khác của lớp học, vui lòng sử dụng lịch của phụ huynh chúng tôi trên Lernsax.

Ngày lễ di chuyển SJ 2023/24: 21+ 22.12.2023

Ngày không dạy học (trước Ngày Cải cách): 30.10.2023

Ngày sư phạm:      

20.12.2023 và 03.01.2024 (không có bài học cho học sinh)

Hòa nhạc Giáng sinh (Thính phòng):

06.12.2023, 4:06 chiều

Ngày mở cửa:         

19.01.2024, 3:00 chiều đến 6:00 chiều

Kỳ thi cuối kỳ:

15.01.2024 VP EN 24.04.2024 EN

17.01.2024 VP ENG 26.04.2024 ENG

12.01.2024 VP MA 30.04.2024 MA

22./23.01.24 VP Nawi 02./03.05.2024 Nawi

31.01./01.02.   VP EN II 14./15.5. o. 15./16.5.  VI II

Ngày cuối cùng của lớp 10A / B + Hoàn thành lớp hàng năm: 19.04.2024

Thông báo ghi chú: 22.04.2024

Tư vấn: 06.-23.05.2024

Khám miệng: 24.05.-12.06.2024

Nghi thức trao giấy chứng nhận: 15.06.2024

TELC:

11.01.2024 Tiếng Việt

17.05.2024 Tiếng Tây Ban Nha

Bài kiểm tra năng lực (lớp 8):

27.02.2024 Tiếng Đức

28.02.2024 Tiếng Việt

29.02.2024 Toán học

Cuộc thi Đọc SIS (lớp 5)

07.05.2024

Thách thức lớn

08.-30.04.2024

Olympic địa lý

15.09.2023

Cuộc thi Tin học

06.-17.11.2023

Internships:

Lớp 5 13.-15.05.2024

Lớp 6 24.-26.04.2024

Lớp 7 27.-30.11.2023 (phân tích tiềm năng)

Lớp 7 11.-15.12.2023

Lớp 8 11.-15.10.2023

Lớp 9 26.02.-08.03.2024

Tham khảo ý kiến phụ huynh-giáo viên (chỉ theo lịch hẹn):

18.10.2023 và 20.03.2024 (6 giờ chiều)

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.