Trường trung học quốc tế Niederwürschnitz

Trang chủ / Tin tức

Chúng tôi báo cáo

Dresden – here we come!

Schon zum 2. Mal dürfen wir einen Vertreter unserer Oberschule zum Landesfinale der Sächsischen Geografieolympiade nach Dresden schicken. Peter Härtel (10a) hat sich mit einem sehr guten 2. Platz und nur zwei Punkten Unterschied zur Erstplatzierten beim Vorausscheid in Chemnitz qualifiziert.

Đọc tiếp...

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.