Trường trung học quốc tế Niederwürschnitz

Trang chủ / Sinh viên

Ngày lễ &ngày cầu nối

Ngày lễ mùa thu
17.10.2022 – 28.10.2022

Ngày lễ Giáng sinh
22.12.2022 – 02.01.2023

Kỳ nghỉ đông
13.02.2023 – 24.02.2023

Ngày lễ Phục sinh
07.04.2023 – 15.04.2023

Ngày sau Ngày Thăng thiên

19.05.2023

Kỳ nghỉ hè

10.07. 2023 – 18.08.2023

————–

ngày không có bài học
20.+21.12.2022

Ngày hội giáo dục
19.12.2022

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.