Trường trung học quốc tế Niederwürschnitz

Trang chủ / Sinh viên

Nhân viên tư vấn &
Đại diện sinh viên

Hỗ trợ

Cuộc sống học đường hàng ngày luôn đặt ra những nhiệm vụ và thách thức mới cho con bạn và cả cho bạn với tư cách là cha mẹ. Đôi khi các sự kiện gia đình hoặc trường học dẫn đến khó tập trung, hiệu suất kém hoặc các vấn đề hành vi khác. Trong những trường hợp như vậy, giáo viên và học sinh liên lạc của chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận.

Sự tiếp xúc

Giáo viên liên lạc ION &
Cố vấn trung học IGN

Cô Großer

Tuyệt

Giáo viên liên lạc ION + IGN

Herrn Tiến sĩ Dolezal

Dolezalp
Tuyệt
Dolezalp

Học sinh ION + IGN:

Lễ tình nhân (10g)

Vertrauensschüler_Valentin
Vertrauensschüler_Valentin

Đại diện sinh viên

Đại diện sinh viên ION:

Phaolô (8a)

8a_Paul

Đại diện sinh viên ION:

Lina (10a)

10a_Lina
8a_Paul
10a_Lina

Đại diện sinh viên IGN:

Lilly (6g)

6g_Lilly

Đại diện sinh viên IGN:

Ngọc bích (10g)

10g_Saphira
6g_Lilly
10g_Saphira

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.