Trường trung học quốc tế Niederwürschnitz

Trang chủ / Tải xuống

Lernsax ·

Sinh viên đồng ý Lernsax

Hướng dẫn hội nghị truyền hình

Hướng dẫn Kế hoạch học tập

Hướng dẫn Kế hoạch học tập

Nhanh Học Sax

Cha mẹ đồng ý của LernSax

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.