Międzynarodowa Szkoła Średnia Niederwürschnitz

Strona główna / Rodzice

Stowarzyszenie Rodziców

Ogólne

Przedstawiciele rodziców reprezentują interesy rodziców i uczniów wobec szkoły.

Do najważniejszych zadań należą:

  • pogłębianie relacji zaufania i współpracy między rodzicami i nauczycielami
  • Zabezpieczenie interesów rodziców w zakresie kształcenia i wychowania dziecka.
  • Stworzenie rodzicom możliwości informacji i dyskusji podczas imprez okolicznościowych.
  • Omówienie życzeń, sugestii i propozycji rodziców

Procedury rozwiązywania problemów

 Konferencja szkolna

Rodzice chcą procedury ogólnej:
(ta sama procedura dotyczy rodziców)

  • Zachęć ucznia do przejęcia kontroli nad własnym losem,
  • student w pierwszej kolejności kontaktuje się z odpowiednim nauczycielem przedmiotu,
  • uczeń w razie potrzeby informuje wychowawcę klasy, który może pełnić rolę moderatora,
  • Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, konsultowany jest nauczyciel łącznikowy,
  • ostatnia instancja: zarządzanie szkołą.

Różnorodność językowa

Strony internetowe tłumaczymy za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i wolnego od błędów tłumaczenia.