Mezinárodní střední škola Niederwürschnitz

Domů / Blog

Novinky z
každodenní školní život

"Skvělé je samoorganizované učení"

"Tohle je super. Konečně si sám určuji tempo a sám se rozhoduji, čím začnu." Takto se vyjádřili žáci třídy 7.A ION poté, co si již podruhé vyzkoušeli samoorganizované učení (SOL).


"Co vlastně děláte, když jste doma sami?" touto otázkou uvedla učitelka němčiny téma balad. Pomocí kouzelnického kvízu a výměny rolí se žáci ponořili do kouzelného světa "Čarodějova učně" od J. W. von Goetha. Do výuky byly zařazeny jazykově-analytické i tvůrčí prvky.
Po počáteční podpoře učitele, např. rozborem textu, začala nová výuková metoda SOL. K dispozici byly pracovní listy a učebnice, v některých případech byl k vyhledávání informací využit internet.
Žáci se zvědavostí vstávali a prohlíželi si předložené materiály. Výběr byl velký, protože před sebou měli celkem sedm balad. Celkem pět jich bylo povinných, ke každé z nich byly povinné a nepovinné úkoly k řešení v rámci individuální, partnerské nebo skupinové práce. Někdy zaujaly vytištěné barevné obrázky, někdo se rozhodoval podle délky balady, jiní se dívali, kterou baladu si kamarádi vybrali.

Na toto téma byly vypsány čtyři týdny. To znamenalo, že každý student musel řádně hospodařit se svým časem.

Úkoly zahrnovaly mnoho různých věcí: otevřít obsah, samostatně si osvojit charakteristiku a strukturu balady, byly zařazeny i tvůrčí a průřezové složky, například ze zeměpisu, dějepisu nebo umění.

Například u tématu "John Maynard" museli žáci vyhledat jednotlivé námořní termíny, vytvořit časovou osu a nakreslit místo ztroskotání lodi. Nebo žáci zjišťovali, zda krejčí z Ulmu skutečně existoval.

Žáci byli také konfrontováni s úkoly podobnými zkoušce, např. museli se vžít do role "Chlapce v rašeliništi" Annette von Droste-Hülshoffové, sami si obnovit cestu rašeliništěm a napsat vnitřní monolog.

Úkolem na závěr bylo, aby studenti náročným a účinným způsobem přednesli vybranou baladu a při svém vystoupení použili také hlasové a emocionální akcenty.

Celkově 7a došla k pozitivním závěrům: "Neměla jsem žádný časový tlak ani stres.", "Vybírat si balady sama je super, udrží to delší motivaci, člověk může pracovat svým tempem, bylo to odpočinkové.", "Práce ve skupině je zábavná, někdy si člověk může říct řešení, ale někdy mě skupina i rozptyluje, nemůžu se tak dobře soustředit.", "Se SOL vidím, kam až se dostanu bez pomoci. Pomáhá mi to učit se, stávám se samostatnějším."

Můj závěr jako učitele: SOL zahrnuje výuku diferencovanou podle úkolů, aby bylo možné vyhovět i odlišnému pracovnímu tempu a výkonnostní struktuře žáků. Skupinová práce je objemově intenzivnější než práce individuální a partnerská. Jednotliví žáci také rádi pracovali například u stolu ve stoje nebo na vyvýšeném okenním parapetu. Celkově byla změna pracovišť pro atmosféru výuky dobrá.

Rozdané listy s řešením používali jednotliví žáci jen narychlo k opisování, takže abych také předešla povrchnímu způsobu práce, nechám si úkoly nejprve ukázat.

Předpokladem pro menší třídy je, že před úspěšným SOL musí být zavedeny pracovní strategie, struktury a dobrý systém archivace.

Steffi Neubert - učitelka předmětu němčina 7a

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.